جسمانی فرمول برنامه برنامه یغمایی خواننده

جسمانی: فرمول برنامه برنامه یغمایی خواننده محمد اصفهانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی غول خلافکار دزاشیب

سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا: نامه زده ام در انتظار پاسخ هستم قرار بود اينجا پارك شود ولی به جاي آن هتل ساختند 

غول خلافکار دزاشیب

غول خلافکار دزاشیب

عبارات مهم : ایران

سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا: نامه زده ام در انتظار پاسخ هستم قرار بود اينجا پارك شود ولی به جاي آن هتل ساختند

به گزارش شهروند ؛١٦ طبقه روي زمين، ٨ طبقه زير زمين، ٩ طبقه خلاف هم به آن اضافه شده است و حالا مالك اسكلت گذاري براي ٤ طبقه ديگر را هم شروع كرده هست. اينجا دزاشيب هست، جایی در منطقه یک تهران. «تاوركرين»، آسمان را پاره كرده و دسته هاي آهني آن از بالاي سر ساختمان هاي كوتاه قد دزاشيب می گذرد. آنطور که گفته می شود، سرمايه گذار بانك تات است و نام مالك چند وقتي است كه از روي تابلوهاي زرد جلوي پروژه پاك شده است هست. از طرف دیگر اهالی محل می گویند، مجوز ساخت وساز در محل این برج، آموزشی و مربوط به یک مدرسه راهنمایی است.

غول خلافکار دزاشیب

حالا ديگر از آن منزل سبز سردار فاخر، مدیر مجلس شورای ملی در دوره قبل از انقلاب خبري نيست. منزل ٤٠ درخت چنار بلندقامت سبز داشته كه جاي آن آهن و سيمان و سنگ كاشته شده است هست. براي يك برج ٢٤ طبقه. در همان روزهاي پاياني سال ٩٢ كه كلنگ اين پروژه زمين خورد، مجوز ساختمان براي ١٦ طبقه روي زمين و ٨ طبقه زير زمين گرفته شد ولی مالك ٩ طبقه به صورت خلاف روي آن ١٦ طبقه ساخته است و ساختمان به ٢٥ طبقه روي زمين رسيده و در چند روز گذشته اسكلت گذاري براي ساخت ٤ طبقه ديگر را هم شروع كرده اند، آن هم با كاربري آموزشي.

محلي ها ولی می گويند كه ساختمان تجاري است و براي تعلل در پرداخت عوارض ساختماني مجوز آن را آموزشي گرفته اند. آنها از سال گذشته مكاتبات خود را با شوراي شهر و شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع كرده اند، نامه نوشته اند و امضا كردند. بند به بند تخلفات و آزار و اذيت ها را نام برده اند، بارها هم با سامانه ١٣٧ شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران تماس گرفته اند، ولی نتيجه هيچ.

سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا: نامه زده ام در انتظار پاسخ هستم قرار بود اينجا پارك شود ولی به جاي آن هتل ساختند 

اهالي محل به شورا نامه نوشتند

اهالي محل در سال ٩٥ نام هاي به شورا نوشته و خواستار شده است اند: «تحقيق در پرونده و بررسي سازوكاري كه منجر به صدور اين مجوز غيرقانوني و ادامه روند ساخت وساز فريبكارانه شده است هست. (به نام مركز آموزشي ولي در عمل مجتمع تجاري و شاپينگ مال و هتل يا…) كميسيون ماده ٥ به چه دليلي حاتم بخشي كرده و اين مجوز طلايي را به قيمت نابودكردن منزل هاي ما به اين زياده خواهان داده است.»

آنها همچنين خواستار محدودكردن ارتفاع پروژه حداكثر در حد ٦ طبقه روي زمين، تحقق نوع كاربري و جلوگيري از ساخت مجتمع تجاري شده است اند: «در اولين گام بلادرنگ دستور توقف كار حداقل در شب ها داده شود و همزمان وضعيت تاوركرين ها صلاحيت افرادي كه با آنها كار می كنند و رعايت استانداردهاي ايمني به ويژه کارها حفاظتي براي عابران، قبل از اين كه بي گناهي كشته شود را رسيدگي كنند.»

آغاز عمليات اسكلت گذاري براي ٤ طبقه ديگر باعث شد اهالي محل ٢٢ مردادماه امسال هم نامه ديگري دراين باره به شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بنويسند: «در این نامه از مزاحمت هاي شبانه روزي این پروژه طی سه سال گذشته براي اهالی و عدم رعایت موارد ایمنی مطلبی نمی گوییم ولی پرسش این است که شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران و کمیسیون ماده ٥ چگونه مجوز ١٦ طبقه روي زمین و بارگذاري سنگین را در محله مسکونی در خیابان پرترافیک و روي گسل دزاشیب، داده است؟! دراین میان، ذینفع نه طبقه هم خودش خلاف ساخته و ساختمان را جمعا به ٢٥ طبقه روي زمین رسانده هست. شب گذشته هم چهار طبقه دیگر روي ٢٥ طبقه اسکلت گذاري کرده؛ یعنی ساختمان را به ٢٩ طبقه با ارتفاع حدود ١٢٠متر روي زمین رسانده هست. واقعا هیچ جاي دنیا در روز این طور روشن خلاف می کنند؟»

غول خلافکار دزاشیب

«اول كه به اين محل آمديم، اينجا يك محوطه پر از درخت بود. قبل از خريد منزل به ما گفتند اينجا پارك می شود ولی يك روز صبح كه از خواب بيدار شديم، ديگر درختي در حياط منزل نبود.» اينها را ساكن منزل پشتي برج می گويد و بعد اين طور حرفش را تكميل می كند: «مقصر كسي است كه به اين پروژه مجوز داده هست، چون اين محله گنجايش هتل ٢٠ طبقه را ندارد. اول قرار بود ٤٠ طبقه باشد ولی با اعتراض و نامه نگاري هاي اهالي محل تعداد طبقات كمتر شد.» درخت هاي توي منزل تنها يک متر با ديوار فاصله داشته ولی آنها از يك متر هم نگذشته اند و درخت ها را قطع كرده اند.

ساختمان در ميان دو كوچه باريك تقريبا ٢متري و ٦متري واقع شده است است و داربست و تورها نور را گرفته و كوچه ها را تاريك كرده هست. همسايه ها از صبح كه بيدار می شوند، آفتاب ندارند. همسايه اي هم كه دقيقا نبش سر كوچه منزل دارد، دل پردردي دارد. شاخه خشك درخت حياط منزل اش سياه شده، از بس كه آفتاب نديده است.

سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا: نامه زده ام در انتظار پاسخ هستم قرار بود اينجا پارك شود ولی به جاي آن هتل ساختند 

سگ اهلي منزل آنها هم كه سال ها مراقب منزل ارزش بوده، از سروصدا و انواع آلودگي هاي برج سازي توي كوچه بيمار شده: «دو سال است نتوانستيم از استخر منزل استفاده كنيم. اين همه درخت در اين باغ قطع كرده اند و كم نوري درخت دم در را خشك كرد، آنوقت آنها می آيند درختان منزل ما را شمارش می كنند.»سروصدا، صدا را از صدا می رهاند. هر لحظه از قلاب تاوركرين قطعه اي به زمين می افتد و صدا بيشتر اعصاب رهگذران را خرد می كند. خيابان دزاشيب هميشه شلوغ است و كوچه هاي مشرف به آن هم همينطور. چند وقت قبل هم جرثقيل روي منبع آب يكي از همسايه ها افتاد و خرد شد.

غول ٢٩ طبقهروي خاطرات سياستمدار دوره قاجار و پهلوي

برج دزاشيب بر روي خاطرات منزل رضا حكمت، ملقب به سردار فاخر ساخته شده است هست؛ مردي كه سياستمدار دوره قاجار و پهلوي بود و البته مدت كوتاهي هم سمت نخست وزير ايران را داشت و نماينده مردم آباده در دوره چهارم و پنجم مجلس شوراي ملي و پنج دوره رئيس مجلس شوراي ملي هم بود. از آنجا كه او در جنگ جهاني اول به مبارزه پرداخته بود به فاخرالسلطنه معروف شد.

غول خلافکار دزاشیب

بعد از فوت او در سال ١٣٥٦ همسرش در اين منزل زندگي می كرد. ساكن يكي از منزل هاي مشرف به برج دزاشيب می گويد كه منزل روبه رويي اين ساختمان باغ منزل اعلم است كه پارسال به صورت عمدي آتش گرفته است و احتمال می رود كه سودجويان هم در اين آتش سوزي دخيل باشند: «پنجاه سال است در اين محل زندگي می كنيم. اينجا منزل سردار فاخر، سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی بود.

بعد از اين كه فوت كرد همسرش در اين منزل زندگي می كرد؛ ولی فوت كرد و منزل را بنياد مستضعفان گرفت، بعد هم به بنياد شهيد انتقال پيدا كرد. ساختمان مدتي مدرسه بود و بعد هم متروكه شد. يك بار گفتند پارك می شود يك بار ديگر هم گفتند كه هتل پنج ستاره می شود؛ ولی پرسش ما اين است كه در كوچه ٦ متري چه كسي اجازه ساخت اين برج ٢٥ طبقه را داده است؟ برخي شايعات هم است كه در ازاي بخشي از ساختمان كه به شهرداري داده شده است هست، مجوز را گرفته اند.»

برج روي گسل دزاشيب

دزاشيب روي گسل شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران است و اين را همه می دانند كه برج سازي در اين مناطق خلاف مقررات هست. شورايعالي معماري و شهرسازي كشور هم تير سال گذشته نقشه پهنه های گسلی محدوده پایتخت کشور عزیزمان ایران را تهیه و ابلاغ كرد. بر همين اساس هم ساخت برج و بيمارستان روي ٣٠ گسل پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد. اهالي اين محل هم به دليل گسلي كه در منطقه وجود دارد، دلواپس وقوع زلزله و تبعات آن هستند: «خاك اينجا سست است اگر اينجا زلزله بيايد، تكليف ما با اين برج چيست؟ البته كارشناسان شهرداري كه از طرف ١٣٧ آمده بودند، می گفتند كه ساختمان بسيار محكم است با زلزله هيچ اتفاقي نمی افتد.»

مالكان برج دزاشيب البته پنجره يكي دو تا از همسايه هاي همجوار را دو جداره كرده اند، اين را هم گفته اند كه بعد از اتمام پروژه نماي ساختمان هايشان را عوض كنند و برخي شايعات هم است راجع به اين كه مالك برج قصد خريد منزل هاي همجوار را هم دارد كه البته درخواست همسايگان هم همين است: «فعلا كه هيچ مشتري اي براي منزل هاي ما نيست حتي براي اجاره. نور هم كه نداريم از صبح تا شب چراغ روشن می كنيم.» شب ها خواب و خوراك ندارند؛ هم صدا و هم نور چراغ تاوركرين كه بالاي سرشان می چرخد، خواب از سرشان می برد: «يك سرمايه دار اينجا هتل می سازد، شب بيداري هاي آن براي ماست. كاربري آموزشي چيست ديگر؟ مگر هتل كاربري آموزشي دارد. با اين ترافيكي كه محل دارد اگر ساختمان افتتاح شود، محله قفل می شود.»

نگهبان ساختمان هم وقتي حرف از سروصداست، می گويد كه تاوركرين ها شب ها كار نمی كنند. وقتي هم كه صحبت از ترافيك روزانه هست، می گويد كه تريلي ١٢ شب تا ٨ صبح كار می كند كه اينجا خلوت است: «اين هتل آموزشي- اقامتي چندين مالك دارد كه خيلي كم به اينجا می آيند. بعد از افتتاح هم آدم هاي مشهور در اينجا رفت و آمد خواهند داشت.»

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ولی در این باره می گویند که باید بعد از بررسی این موضوع، در این باره اظهارنظر کنند؛ به عنوان نمونه «محمد سالاری» عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به «شهروند» می گوید که در این باره نامه ای به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران زده و منتظر است تا آنها به نامه او پاسخ دهند.

بيشتر ساختمان هاي اين محله دو طبقه و در نهايت ٦ طبقه است و از دور تنها همين برج است كه خودش را توي چشم ها جا می كند. يك ساختمان ٩ طبقه نيمه تمام هم كمي دور از اين ساختمان غول پيكر هست. آنجا هم كارگران مشغول كارند ولی در فاصله كمتر از يك خيابان، مزد كارگران دو ساختمان با هم تفاوت می كند. مزد كارگران ساختمان ٩ طبقه «شمران» كه حالا بازار موبايل هست، روزانه ٦٠ هزار تومان است ولی كساني كه در برج دزاشيب كار می كنند روزانه ٨٠ هزار تومان مزد می گيرند.

واژه های کلیدی: ایران | پروژه | ساختمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs